Činnosti (zadávanie, úprava, mazanie) s plánmi kontroly